Schița de curs

Ziua 1:

  • Introducere în controalele de securitate a informației recomandate de ISO/IEC 27002

Ziua 2:

  • Cerințe și obiective de securitate bazate pe ISO/IEC 27002

Ziua 3:

  • Monitorizarea, măsurarea, analiza și evaluarea controalelor de securitate a informațiilor

Ziua 4:

  • Îmbunătățirea continuă a performanțelor de securitate a informațiilor unei organizații

Ziua 5:

Examen de certificare

Examenul “PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager” îndeplinește în totalitate cerințele Programului de examinare și certificare PECB (ECP). Examenul acoperă următoarele domenii de competență:

  • Domeniul 1: Principii și concepte fundamentale pentru controalele de securitate a informațiilor
  • Domeniul 2: Controlul securității informațiilor pe baza ISO/IEC 27002
  • Domeniul 3: Planificarea și evaluarea necesității și aplicabilității controalelor de securitate a informațiilor
  • Domeniul 4: Implementarea și gestionarea controalelor de securitate a informațiilor
  • Domeniul 5: Monitorizarea și măsurarea controalelor de securitate a informațiilor
  • Domeniul 6: Îmbunătățirea continuă

Cerințe

O înțelegere fundamentală a ISO/IEC 27002 și cunoștințe cuprinzătoare în domeniul securității informațiilor.

 35 ore

Mărturii (5)

Categorii înrudite