Schița de curs

Introducere

 • Modin vs Dask vs Ray
 • Vizualizare generală a caracteristicilor și arhitecturii Modin
 • Pandas noțiuni fundamentale

Noțiuni introductive

 • Instalarea Modin
 • Importul Pandas din Modin
 • Defaulting la Pandas în Modin
 • Apif-uri acceptate
 • .

Gestionarea Pandas fluxurilor de lucru utilizând Modin

 • Utilizarea Modin pe un singur nod
 • Utilizarea Modin pe un cluster
 • Conectarea la o bază de date (read_sql)
 • .
 • Optimizarea resurselor pentru Modin
 • .

Interacțiunea cu seturile de date

 • Citerea datelor, eliminarea coloanelor și găsirea valorilor
 • Executarea operațiilor avansate Pandas
 • .
 • Probleme comune și exemple
 • .

Depanare

Rezumat și etapele următoare

Cerințe

 • Familiaritate cu Pandas
 • Python experiență în programare

Audiență

 • Științifici de date
 • Dezvoltatorii
 14 ore

Numărul de participanți


Pret per participant

Mărturii (1)

Categorii înrudite