Schița de curs

Introducere

Prezentare generală a Agent Based Modeling

 • Prezentare generală a diferitelor cadre de modelare bazate pe agenți
 • NetLogo caracteristici

Studiu de caz: Utilizarea agenților pentru a simula o pandemie

Noțiuni introductive

 • Instalarea NetLogo
 • Navigarea în interfață (fila Cod, butoane, cursoare etc.)
 • Prezentare generală a limbajului de programare NetLogo
 • Înțelegerea atributelor, a raselor, a procedurilor și a raportorilor.

Crearea unui model

 • Lucrul cu file, broaște țestoase, patch-uri și legături
 • Lucrul cu Code, Control și Colecții
 • Controlul mișcării agenților

Rularea modelului

 • Extinderea activității agenților
 • Ajustarea spațierii unui model

Testarea modelului

 • Documentarea simulării
 • Rezolvarea problemelor legate de simulare

Monitorizarea agenților

 • Reprezentarea grafică a simulării

Rezumat și concluzii

Cerințe

 • Nu este nevoie de experiență de programare.

Audiență

 • Cercetători
 • Investigatori
 • Analiști
 21 ore

Mărturii (1)

Categorii înrudite