Consultancy Terms and Conditions

 

ACEST ACORD ȘI PĂRȚILE

Acest acord se face între noi, Nobleprog Training & Consulting S.R.L. (în continuare menționat ca NobleProg), situat în Piața Avram Iancu, nr. 8, ap. 2/3, Cluj 4000971, România și dumneavoastră, clientul, partenerul sau compania care apare pe formularul de înregistrare pentru consultanțe și care este semnat de o persoană autorizată. Persoana care semnează formularul de înregistrare pentru o consultanță sau directorii unei companii vor fi responsabili pentru fiecare angajament luat, pe care ei sau companiile lor nu le îndeplinesc, mai ales în cazuri în care persoana sau companiile datorează bani pentru serviciile pe care NobleProg le-a oferit.

Acordul intră în vigoare în momentul în care primim formularul de înregistrare pentru consultanță și vă confirmăm rezervarea. În caz că un formular completat nu ajunge la noi, dar cele două părți au comunicat prin e-mail, fax sau telefon, atunci condițiile de mai jos se aplică.

Atâta timp cât condițiile nu sunt fixate în formularul de înregistrare pentru consultanță, fiecare dintre condițiile prezentate, propuse sau stipulate din partea dumneavoastră sub orice formă și în orice moment, vor fi excluse.

Nici o schimbare la acest acord sau la aceste condiții nu va intra în vigoare dacă noi nu am acceptat aceasta în formă scrisă, chiar dacă dumneavoastră spuneți că această modificare se regăsește în formularul de rezervare.

CERERI ȘI REZERVĂRI

Cererile de consultanță se pot face prin telefon. Orice aranjament sau abatare specială de la condițiile noastre de livrare și plată trebuie să fie acceptate din partea noastră în formă scrisă. Un formular de înregistrare pentru o consultanță trebuie trimis de pe pagina NobleProg, fie prin fax, fie prin poștă. Atâta timp cât procesul de înregistrare nu este complet, va fi rezervat un loc provizoriu. Condițiile de plată urmează mai jos.

PREȚURI

Prețurile consultanțelor nu sunt publicate pe website, ele trebuie să fie confirmate înainte de rezervare.

CONDIȚII DE PLATĂ

Dumneavoastră acceptați să efectuați plata în termen de cinci zile lucrătoare după ce ați primit factura. În caz că nu este stabilit altfel și dumneavoastră nu ați plătit înainte de începerea consultanței, acest lucru va fi interpretat din partea noastră ca o anulare. În acest caz, se pot aplica penalizări pentru anulare, în concordanță cu clauza de anulare.

CHELTUIELILE PENTRU CONSULTANȚI

Indiferent de locație, cheltuielile de călătorie, cazare și de ședere ale consultanților vor fi percepute clientului.

ANULARE SAU AMÂNARE DE CĂTRE CLIENT

Anulările și amânările trebuie imediat notificate în scris prin e-mail. Taxele de penalizare pot fi suportate de dvs. ca procent din costurile aferente consultanței care face obiectul anulării sau amânării.

ANULARE SAU AMÂNARE DE CĂTRE NobleProg

NobleProg își rezervă dreptul de a anula consultanța. În cazul în care NobleProg va trebui să anuleze sau să reprogrameze consultanța, clientul va avea in situațiile care o cer dreptul la un credit/rambursare. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru cheltuielile suplimentare suportate de client ca urmare a anulării sau reprogramării de către noi.

DIVERSE

Clientului, precum și fiecărei alte părti care a fost direct sau indirect prezentată de client reprezentanților NobleProg le este interzis să negocieze cu reprezentanții NobleProg (sau cu alte părți prezentate direct sau indirect), cu exceptia cazului în care acest lucru a fost în prealabil stabilit în formă scrisă de NobleProg.

Fiecare pierdere de afaceri curentă sau viitoare, rezultată din încălcarea acestei reguli, va fi percepută clientului, și anume, fie 3500€ pentru fiecare zi de afacere pierdută, fie suma totală a afacerii pierdute, depinzând de care sumă este mai mare.

Ne așteptăm ca clientul să aibă licențe pentru software-ul care este folosit de el în cursurile pe care noi le furnizăm, neținând cont de locul cursului sau de hardware-ul folosit, chiar daca acestea sunt furnizate de noi sau de client.

DECLARAȚIE DE RESPONSABILITATE

În ceea ce privește lucrările efectuate în temeiul prezentului acord, NobleProg nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, incluzând aptitudinea pentru un anumit scop, sau nu își asumă nicio răspundere legală sau responsabilitatea pentru acuratețea, completitudinea sau utilitatea informațiilor sau produsului. Consultanții nu vor fi în niciun caz răspunzători pentru contracte, infracțiuni, răspundere strictă, garanție sau altfel, pentru orice daune speciale, incidentale sau consecutive.

Promotions Contact Us

Need Help?

Reach out to learn more about our team and the kinds of tailored solutions we can offer your organization.

Intrati in legatura

Contact :