Schița de curs

Introducere

 • Ce este data warehousing?
 • Prezentare generală a SAP BW (Business Warehouse)
 • Ce este SAP ABAP (Advanced Business Application Programming)?

Noțiuni introductive

 • Pregătirea mediului de dezvoltare
 • Accesarea SAP BW

Utilizarea ABAP

 • Sintaxa ABAP
 • Crearea unei aplicații simple

Lucrul cu datele

 • Înțelegerea fluxurilor de date
 • Înțelegerea și executarea interogărilor
 • Utilizarea ABAP pentru interogare
 • Lucrul cu obiecte ABAP

Modelarea datelor

 • Proiectarea și implementarea unei Arhitecturi Scala stratificate (LSA)
 • Achiziționarea datelor
 • Pregătirea și modelarea datelor
 • Înțelegerea memoriei corporative
 • Distribuția și analiza datelor

Dezvoltarea unei aplicații de date

 • Colectarea cerințelor
 • Interogarea datelor
 • Generarea de rapoarte
 • Integrarea cu alte aplicații SAP.

Testarea aplicației

 • Depanarea aplicației

Îmbunătățirea performanței

 • Importanța stilului de programare
 • Scrierea de cod care să fie lizibil și ușor de întreținut
 • Strângerea interogărilor

Rezumat și concluzii

Cerințe

 • Înțelegerea conceptelor de data warehousing
 • Experiență de programareABAP
 • .

Audiență

 • Dezvoltatorii
 • Arhitecți de aplicații
 14 ore

Numărul de participanți


Pret per participant

Mărturii (3)