Schița de curs

Introducere

Stata și Big Data

 • Ce este Stata?
 • Sintaxa și comenzile Stata

R Programming

 • Ce este R?
 • Sintaxa și structura R

Pregătirea mediului de dezvoltare

 • Instalarea și configurarea Stata
 • Instalarea și configurarea bibliotecilor și a cadrelor R

R și Stata

 • Citirea și scrierea în Stata cu R

Baze de date și date în Stata

 • Deschiderea și ștergerea bazelor de date
 • Comprimarea bazelor de date
 • Importul și exportul de baze de date
 • Vizualizarea, descrierea și rezumarea datelor brute
 • Utilizarea tabulațiilor și a tabelelor
 • Implementarea variabilelor pentru manipularea datelor

Analiza descriptivă și analiza predictivă

 • Lucrul cu analiza distributivă
 • Lucrul cu simulări Monte Carlo
 • Lucrul cu analiza datelor de numărare
 • Lucrul cu analiza de supraviețuire

Testarea ipotezelor

 • Testarea și compararea mediilor

Reprezentarea grafică în Stata

 • Utilizarea de diagrame, diagrame și grafice
 • Lucrul cu analiza statistică în grafice
 • Stilizarea și combinarea graficelor

Modele de regresie cu R

 • Utilizarea corelației și regresiei bivariate
 • Utilizarea regresiei OLS, a logaritmilor și a probiturilor.
 • Utilizarea efectelor interactive în modelele de regresie

Rezumat și concluzii

Cerințe

 • O înțelegere a analizei datelor

Audiență

 • Analiști de date
 35 ore

Mărturii (5)

Categorii înrudite