Schița de curs

  • Python tipuri de obiecte
  • Tipuri numerice
  • Șiruri de caractere
  • Liste și dicționare
  • Python declarații
  • Atribuiri, expresii și imprimări
  • Teste If și reguli de sintaxă
  • Instrucțiuni de repetiție
  • Funcții
  • Module

Cerințe

Noțiuni de bază ale oricărui limbaj de programare     Bazele securității informațiilor       

 14 ore

Mărturii (5)

Categorii înrudite